Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Medvědí skála

Search

Medvědí skála

General Characteristics

County (administration): Ústí nad Labem Region
District (town): Most
Cadastre: Mikulovice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0231, 02313
Geological region: Krušné hory Mts. crystalline complex; Karlovy Vary Massif (SW part)
Accessibility: - passable footpath
ID : 328

Geology

Short characteristics of the site: Rocky hill consisting of a coase-grained porphyritic muscovite-biotite metagranite. Schistose layers correspond to augengneiss in zones of tectonic reworking. Frost activity caused intensive mechanical blocky weathering. Petrologically and geomorphologically important locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Saxothuringicum - Krušné hory and Smrčiny crystalline complexes
Stratigraphy: proterozoikum
Subject: petrology, geology, geomorphology
Geological phenomenon: tor, deformation fabrics, characteristic rock
Genesis: metamorphic (general metamorphism), frost weathering
Rock: orthogneiss

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Conflicts of interests: without conflicts

References

Mlčoch, B. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 02-314 Litvínov. - ÚÚG Praha. Škvor, V. et al. (1970): Závěrečná zpráva o geologických výzkumech Krušných hor a Smrčin (1960 - 1969), díl 2. - Archiv ČGU Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Mlčoch Bedřich, 05.11.94
Updated by: Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 328 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-11-27]. Available from: http:// lokality.geology.cz/328.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Mrazovým zvětráváním vypreparovaný skalní suk z odolnějších hornin hrubozrnného porfyrického muskovit-biotitického metagranitu., Markéta Vajskebrová, 2017
Mrazovým zvětráváním vypreparované skalní útvary z odolnějších hornin hrubozrnného porfyrického muskovit-biotitického metagranitu., Markéta Vajskebrová, 2017
Odolnější hrubozrnný porfyrický muskovit-biotitický metagranit., Markéta Vajskebrová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2003
Pavla Gürtlerová, 2003
Pavla Gürtlerová, 2003
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]