Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Hády - Růženin lom

Search

Hády - Růženin lom

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Brno-město
Cadastre: Maloměřice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2441, 24413
Geological region: Brno agglomeration, Tišnov &Kuřim basins
Accessibility: - entry permit for car necessary
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 3271

Geology

Short characteristics of the site: Overthrust of the Proterozoic granitoids over the Devonian - Carboniferous limestones
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Brunovistulicum, Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum
Stratigraphy: paleozoikum - devon, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - tournai
Subject: sedimentology, structural geology
Geological phenomenon: deformation fabrics, stratotype
Genesis: tectonic, magmatic, sedimentary
Rock: granodiorite, limestone

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: without conflicts

References

Gilíková H. et al. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 24-413 Mokrá-Horákov. – MS Čes. geol. služ. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Gilíková Helena, 01.11.10
Updated by: Gilíková Helena 14.01.11, Otava Jiří 04.11.11

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3271 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3271.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Dokumentace kontaktu jurských vápenců v nadloží a podložních hádsko-říčských vápenců (líšeňské souvrství)., Helena Gilíková, 2010
Celkový pohled k jihozápadu na přesmyk granodioritů brněnského masivu na kalciturbidity líšeňského souvrství (tournai)., Jiří Otava, 2005
Celkový pohled do lomu., Jiří Otava, 1999


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]