Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Kamenec (1072 m n.m.)

Search

Kamenec (1072 m n.m.)

General Characteristics

County (administration): South Bohemia Region
District (town): Český Krumlov
Cadastre: Pohoří na Šumavě
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3331,3242, 33313,32424
Geological region: Moldanubian Pluton - Central Massif; Melechov Massif
Accessibility: - entry permit for car necessary
ID : 3257

Geology

Short characteristics of the site: Moldanubicum, Central Pluton magmatites. Nature park Nové Hrady Mts. Summit ridge of the Kamenec Mt. It consists of medium grained biotite granite of the Weinsberg type with porphyric texture. Rock forming minerals: Quartz, plagioclase, potassium feldspar, biotite. Interesting mesorelief forms, common exfoliation phenomena. Traces of cryogenic processes, stone fields, frost cliffs.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphy: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Subject: geology, geomorphology, petrology
Geological phenomenon: block field, tor, frost cliff, castellated ridge
Genesis: magmatic, frost weathering, gravitational
Rock: granite

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: tourism

References

DEMEK, J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách. Spisy Geografického ústavu Československé akademie věd (9), Brno, s. 6 – 15.; RYPL, J. (2004): Projevy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J. (ed.): Krajina Novohradských hor – fyzicko-geografické složky krajiny, Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 66 – 71 ; RYPL, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia, Acta Geographica Silesiana 7, p. 61 – 67 ; VÍTEK, J. (1995): Tvary a zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 2(3), s. 94 -95

Elaboration and Updating

Elaborated by: Rypl Jiří, 02.08.10
Updated by: Gürtlerová Pavla 13.09.10, Kukal Zdeněk 15.10.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3257 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2021-04-11]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3257.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Izolovaný skalní útvar (tor) na Kamenci, Jiří Rypl, 2004
Skalní hradba na Kamenci, Jiří Rypl, 2004
Skalní brána vzniklá zvětráváním podél puklin na jednom z torů, Jiří Rypl, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]