Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Vysoká (1034 m n.m.)

Search

Vysoká (1034 m n.m.)

General Characteristics

County (administration): South Bohemia Region
District (town): České Budějovice
Cadastre: Horní Stropnice - Hojná Voda
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3313, 33133
Geological region: Moldanubian Pluton - Central Massif; Melechov Massif
Accessibility: - passable footpath
ID : 3255

Geology

Short characteristics of the site: Moldanubicum, magmatites, Central Moldanubian Pluton. Summit rocky ridge exposing medium grained porphyric granite of Weinsberg type with groundmass made of quartz, plagioclase, potassium feldspar and biotite. Exfoliation structures of various scale. Large scale exfoliation forms domal structures, small scale exfoliation separation of outer layers of spheroidal forms. This locality belongs to the National Park Novohradské hory (Nové Hrady Mts.).
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphy: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Subject: geomorphology, petrology, geology
Geological phenomenon: block field, frost cliff, rock bag, mushroom rock, castellated ridge, tor
Genesis: frost weathering, magmatic, gravitational
Rock: granite, granodiorite

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Conflicts of interests: tourism

References

Demek J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách, Spisy Geografického ústavu Československé akademie věd (9), Brno, s. 6 – 15; Rypl J., (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia, Acta Geographica Silesiana 7, p. 61 – 67; Rypl J., Kadubec J. (2007): Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts. Silva Gabreta, vol. 13 (3), Vimperk, p. 259 – 268 ; Slabý J. (1992): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, list 33-133, Horní Stropnice, ČGÚ Praha; Dudíková B. et al (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list Horní Stropnice 33 133, MS, Česká geologická služba

Elaboration and Updating

Elaborated by: Rypl Jiří, 02.08.10
Updated by: Kukal Zdeněk 21.11.17, DudíkSchulmannová Barbora 06.01.22

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3255 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-08-16]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3255.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Kóta Vysoká - 1033,8 m n. m., Jan Novotný, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]