Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Myslivna

Search

Myslivna

General Characteristics

County (administration): South Bohemia Region
District (town): Český Krumlov
Cadastre: Pohoří na Šumavě
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3331, 33311
Geological region: Moldanubian Pluton - Central Massif; Melechov Massif
Accessibility: - entry permit for car necessary
ID : 3254

Geology

Short characteristics of the site: Moldanubicum, Central Moldanubian Pluton. Nature Park Nové Hrady Mts. Summit rocky ridge consisting of medium grained porphyric granite of Weinsberg type. Rock minerals: Quartz, plagioclase, potassium feldspar, biotite. Interesting erosional relief features, exfoliation phenomena, frost cliffs and stone fields.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphy: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Subject: geomorphology, geology, petrology, botany
Geological phenomenon: frost cliff, block field, rock bag, selective erosion, castellated ridge, tor
Genesis: frost weathering, magmatic, gravitational
Rock: granite, granodiorite

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (geology is important aspect of Biological declared Locality )
Conflicts of interests: tourism

References

DEMEK, J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách. Spisy Geografického ústavu Československé akademie věd (9), Brno, s. 6 – 15.; RYPL, J. (2004): Projevy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J. (ed.): Krajina Novohradských hor – fyzicko-geografické složky krajiny, Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 66 – 71 ; RYPL, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia, Acta Geographica Silesiana 7, p. 61 – 67; VÍTEK, J. (1995): Tvary a zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 2(3), s. 94 -95

Elaboration and Updating

Elaborated by: Rypl Jiří, 02.08.10
Updated by: Kukal Zdeněk 15.10.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3254 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-01-24]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3254.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Část skalní hradby na kótě Myslivna 1040 m n.m, Jiří Rypl, 2004
Vrcholové skalní torzo na kótě Myslivna 1040 m n.m, Jiří Rypl, 2004
Tor na kótě Myslivna 1040 m n.m, Jiří Rypl, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]