Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vodopády Satiny

Vyhledávání

Vodopády Satiny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Malenovice
Mapové listy: 2522, 25223
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: nejvýraznější vodopád na potoku Satina je 2300 m jv. od kostela v Malenovicích
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní koryto potoka ve slezské jednotce křídového flyšového pásma Karpat s četnými vodopády, peřejemi a obřími hrnci
ID : 3089

Geologie

Geologická charakteristika: Unikátní skalní koryto potoka Satina je vyerodováno v křídových flyšových horninách godulského vývoje slezské jednotky flyšového pásma Karpat. V délce kolem 1 km eroze vytvořila četné vodopády s výškou do 3 metrů, peřeje, kaskády a obří hrnce v hrubě lavicových ostravických pískovcích mazáckého souvrství (svrchní křída). V nižší části toku převažují šedé až černé jílovce lhoteckého souvrství (alb). Po obou stranách údolí Satiny, které je místy hluboké až 15 metrů, vedou zpevněné cesty. Samotná soutěska s vodopády je ovšem obtížně přístupná. Rozloha území chráněného v kategorii přírodní památka je 8,76 ha. Území se nachází v nadmořské výšce 495 až 580 m n. m.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída
Témata: geomorfologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: vodopád, evorzní hrnec
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 3376     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Koryto Satiny je unikátní geomorfologickou lokalitou v rámci flyšových Karpat obklopenou hodnotnými lesními porosty
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: zvýšená pěší turistika může negativně působit na skalní tvary sešlapem
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bubík M., Krejčí O., Kirchner K. (2004): Geologická minulost a přítomnost Frýdecko-místecka. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, s. 28-29

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 10.09.12
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 24.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17, Vajskebrová Markéta 20.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3089 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3089.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní koryto potoka Satina vymletého v křídových flyšových horninách godulského vývoje slezské jednotky flyšového pásma Karpat., Markéta Vajskebrová, 2019
Skalní koryto potoka Satina vymletého v křídových flyšových horninách godulského vývoje slezské jednotky flyšového pásma Karpat., Markéta Vajskebrová, 2019
Skalní koryto potoka Satina vymletého v křídových flyšových horninách godulského vývoje slezské jednotky flyšového pásma Karpat., Markéta Vajskebrová, 2019
Skalní koryto potoka Satina vymletého v křídových flyšových horninách godulského vývoje slezské jednotky flyšového pásma Karpat., Markéta Vajskebrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]