Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Vraní vrch

Search

Vraní vrch

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Znojmo
Cadastre: Krhovice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3413, 34132
Geological region: Neogene of the Carpathian foredeep - southern and central part
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
ID : 3069

Geology

Short characteristics of the site: Tectonised gneisses (blastomylonite) of the Krhovice crystalline complex build locality. Mendipe protrudes from younger Tertiary (the Eggenburgian-Ottnangian) and Quaternary sediments (the Hodonice terrace) of the Carpathian Foredeep.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region
Stratigraphy: proterozoikum
Subject: geomorphology, quaternary geology, economic geology, botany, zoology
Geological phenomenon: outcrop
Genesis: weathering , magmatic, sedimentary
Rock: orthogneiss

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (geology is important aspect of Biological declared Locality )
Conflicts of interests: vegetation

References

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.640 Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Jirková Pavlína, 18.02.10
Updated by: Tomanová Petrová Pavla 28.07.11, Buriánek David 03.08.11, Gürtlerová Pavla 08.11.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3069 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3069.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Skalní podloží tvoří tektonizované ortoruly (blastomylonit) krhovického krystalinika. Mendip vystupuje z mladší tercierní (eggenburg-ottnang) a kvartérní výplně (hodonická terasa) karpatské předhlubně. , Pavla Tomanová Petrová, 2011
Skalní podloží tvoří tektonizované ortoruly (blastomylonit) krhovického krystalinika. Mendip vystupuje z mladší tercierní (eggenburg-ottnang) a kvartérní výplně (hodonická terasa) karpatské předhlubně. , Pavla Tomanová Petrová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]