Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Meandr v údolí Jíveckého potoka

Search

Meandr v údolí Jíveckého potoka

General Characteristics

County (administration): Hradec Králové Region
District (town): Trutnov
Cadastre: Jívka
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0433, 04331
Geological region: Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont and Lower Silesian basins
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
ID : 300

Geology

Short characteristics of the site: A)Stream valley with outcrops on its walls. Exposures of arkoses with conglomerate interlayers. Lower part of the Jívka Beds, Odolov Formation (Barruelian - Stephanian B). Sedimentologically and stratigraphically interesting locality. B) Rocky ridge with outcrops of arkoses with conglomerate interlayers. Stratigraphically they correspond to the lower part of the Jívka Beds, Odolov Formation (Barruelian - Stephanian B). Sedimentologically and stratigraphically interesting locality. C)Natural outcrops of arkoses with conglomerate interlayers. Significant lithofacies in the lower parts of the Jívka Beds, Odolov Formation (Barruelian - Stephanian B). Called also Žaltman Arkose according to its typical occurrence. Sedimentologically and stratigraphically important locality. This locality is situated in the Protected Landscape Area.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian - Lugic Late Palaeozoicum (including Triassic deposits)
Stratigraphy: paleozoikum - karbon
Subject: stratigraphy, paleontology, geomorphology
Geological phenomenon: araucarites, meander, rock, bed, bedding, characteristic rock
Genesis: sedimentary
Rock: arkose, conglomerate

Territorial conservation

Level of protection: Registred geological localities suggested to protection in Protected landscape area
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Broumovsko
Part of the Geopark: Broumovsko
Conflicts of interests: without conflicts

References

Tásler R. et al.(1963): Závěrečná zpráva o základním geol.výzkumu jz. křídla vnitrosudetské pánve.-MS Archív ČGÚ.Praha. Tásler R. et al.(1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve.-Ústř.úst.geol.Praha. Valín F.(1962a): K petrografii odolovského souvrství žacléřsko-svatoňovické pánve (stefan).-Věst.Ústř.úst.geol.,37,6.Praha. Valín F.(1962b): Litologie souvrství žaltmanovských arkóz.-Věst.Ústř.úst.geol.,27.Praha. List Hronov 610-1008(Křovákova projekce) s dokumentací.-MS Geofond Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Tásler Radko, 31.12.94
Updated by: Prouza Vladimír 20.05.03, Šimůnek Zbyněk 29.09.09, Kukal Zdeněk 19.12.17, Gürtlerová Pavla 15.05.18

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 300 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/300.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Výchozy žaltmanských arkóz na svazích údolí Jíveckého potoka, Pavla Gürtlerová, 2004
Meandrující Jívecký potok, Pavla Gürtlerová, 2004
Údolí Jíveckého potoka - bledulová pole, Pavla Gürtlerová, 2004
Výchozy žaltmanských arkóz na svazích údolí Jíveckého potoka, Pavla Gürtlerová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]