Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Svratouch

Vyhledávání

Svratouch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Krouna
Mapové listy: 1433, 14333
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 550 m SZ od kóty 734,5 na vrcholu kopce Otava, 950 m SV od kóty 41/737,3 na vrcholu kopce U oběšeného.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Několik pinek a haldiček na ploše cca 200x150, největší o průměru 20m a hloubce 7 m, na dně pozůstatky šachty zaplavené vodou, na SV okraji zbytky další šachty (zasypané komunálním odpadem)
Technický objekt: propadliny (pinky), jáma (šachta)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2810

Geologie

Geologická charakteristika: Toto skarnové těleso bylo těženo už v 17. století na železnou rudu, nověji byla těžba obnovena ve 40. letech století 20. Posléze bylo ještě předmětem uranového průzkumu v 50. letech, kdy byla vyzmáhána stará šachta a odebrány vzorky. V současné době lokalitu tvoří několik pinek obklopených haldami, celý areál je zarostlý vysokým bukovým lesem. Je vidět pozůstatky dvou šachet, jedna se nachází na dně nejhlubší (cca 8 m) pinky a je zaplněna podzemní vodou, druhá leží na západním okraji skarnové čočky. Jediným skutečným výchozem na této lokalitě je skalka cca 1*3 m v prostoru průzkumné rýhy (též z 50. let). Zkoumané vzorky byly převážně odebírány z hald. Petrologicky byly odlišeny: granát-pyroxenické skarny, granát-amfibolické skarny, pyroxenické skarny, grunerit-pyroxenické skarny s granátem, pyroxen-granátické skarny až granátovce.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, těžební činnost a její následky, petrologie, ložisková geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: skarn
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: historická těžba skarnů, petrologicky a mineralogicky unikátní horniny
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Polák, A. (1955): Ložiska železných rud severní části Českomoravské vrchoviny.- MS, ÚÚG, Praha.; Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-333 Svratka 1 : 25 000 14-333 Svratka. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pertodlová Jaroslava, 25.06.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 06.01.09, Kukal Zdeněk 20.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2810 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2810.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Pinky po těžbě železných rud ve skarnech, Jaroslava Pertoldová, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]