Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Jabloňka

Search

Jabloňka

General Characteristics

County (administration): Capital City of Prague
District (town): Praha
Cadastre: Libeň
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1224, 12241
Geological region: Prague agglomeration
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: guarry
ID : 2736

Geology

Short characteristics of the site: Naturally outcrop, which is consisted of Dobrotiv formation, typical locality for ichnofossils.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: paleontology, sedimentology, geology
Geological phenomenon: outcrop, ichnofossil
Genesis: sedimentary
Rock: quartzite, slate, schist

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Conflicts of interests: without conflicts

References

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol.(2005):Praha In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XII: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, str.122

Elaboration and Updating

Elaborated by: Gürtlerová Pavla, 19.05.07
Updated by: Gürtlerová Pavla 22.05.07, Steinová Marika 18.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 2736 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2020-07-07]. Available from: http:// lokality.geology.cz/2736.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Skalní ostroh na pravém břehu Vltavy, jehož část byla v 19.stol. narušena lomem na křemence a druhá část, tvořená břidlicemi, má zachovaný původní georeliéf. V opuštěném lomu vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství(ordovik) vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Lom je typickým nalezištěm zkamenělých ichnofosilií., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Na povrch zde vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství ordoviku vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Významná je 12 m mocná vrstva břidlic, následek prohloubení této části pražské pánve., Radek Mikuláš, 2012
Na povrch zde vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství ordoviku vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Významná je 12 m mocná vrstva břidlic, následek prohloubení této části pražské pánve., Radek Mikuláš, 2012
Na povrch zde vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství ordoviku vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Významná je 12 m mocná vrstva břidlic, následek prohloubení této části pražské pánve., Radek Mikuláš, 2012
Na povrch zde vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství ordoviku vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Významná je 12 m mocná vrstva břidlic, následek prohloubení této části pražské pánve., Radek Mikuláš, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]