Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Zlatý potok

Search

Zlatý potok

General Characteristics

County (administration): Hradec Králové Region
District (town): Rychnov nad Kněžnou
Cadastre: Bílý Újezd
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1411, 14114
Geological region: Czech Cretaceous Basin - E-Bohemian and W-Moravian Cretaceous; Chrudim Cretaceous; Králíky Furrow; Police Basin
Excursion locality: yes
ID : 2536

Geology

Short characteristics of the site: A 100 m long and 10 m high outcrop at Bílý Újezd, on the left bank of the Zlatý potok Stream. Proterozoic phyllites of the Nové Město Group are overlain by laterites to bauxites 1-2 m thick with an old gallery after iron-ore mining dating to 1850s. Laterites are transgressed by Cretaceous sediments: Cenomanian claystones with plant debris, conglomerates and sandstones passing upwards to marlstones with belemnites, brachipods and bivalves, and finally dark siltstones with fragments of brachipod shells (Peruc-Korycany Formation). The topmost part is formed by Lower Turonian marlstones of the Bílá hora Formation.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Lugicum - Orlice-Sněžník crystalline complex, Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, proterozoikum
Subject: stratigraphy, paleontology, mining and mining impacts
Geological phenomenon: transgression
Genesis: sedimentary
Rock: marlstone, conglomerate

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Conflicts of interests: without conflicts

References

POKORNÝ, Richard. Návrh na vyhlášení sítě maloplošných chráněných území paleontologického charakteru v okrese Rychnov nad Kněžnou. MS-diplomová práce. 2004, 71 s., 11 příloh. Depon. In Katedra přírodních věd, Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem.POKORNÝ, Richard (ed.). Historie hornictví na Rychnovsku a současný stav vybraných starých důlních děl. In Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur. 2004, roč. 11, č. 1, s. 1-56.POKORNÝ, Richard. Studium ichnofosilií (fosilních stop po činnosti organismů) v sedimentech svrchní křídy na Rychnovsku. In Orlické hory a Podorlicko, 2005, roč. 13

Elaboration and Updating

Elaborated by: Pokorný Richard, 21.11.05
Updated by: Gürtlerová Pavla 17.05.06

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 2536 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/2536.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Transgrese křídových sedimentů na fylity novoměstské skupiny., Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Transgrese křídových sedimentů na fylity novoměstské skupiny., Pavla Gürtlerová, 2011
Transgrese křídových sedimentů na fylity novoměstské skupiny., Pavla Gürtlerová, 2011
Transgrese křídových sedimentů na fylity novoměstské skupiny. Vrstva lateritů ve svrchních partiích fylitů., Pavla Gürtlerová, 2011
profil, Richard Pokorný, 2005
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]