Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > U Nového mlýna

Search

U Nového mlýna

General Characteristics

County (administration): Capital City of Prague
District (town): Praha
Cadastre: Holyně, Hlubočepy
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1242, 12421
Geological region: Prague agglomeration
Accessibility: - entry permit for car necessary
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 223

Geology

Short characteristics of the site: Quarry exposing a sequence from the upper parts of the Třebotov Limestone up to the lower parts of the Choteč Limestone, i.e. boundary interval between the Lower and Middle Devonian (Dalejian-Eifelian). Approved as an international stratotype of this boundary. Paleontologically extremely important.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: stratigraphy, paleontology, geology, sedimentology
Geological phenomenon: fossils fauna, lithological boundary, bed, outcrop, stratotype
Genesis: sedimentary
Rock: limestone

Territorial conservation

Level of protection: National nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Part of the Geopark: Joachim Barrand Geopark (candidate National G)
Conflicts of interests: waste disposal, vegetation

References

Bouček, B. (1964): The tentaculites of Bohemia. - Academia. Praha. Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-421, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1982b): The Bohemian Lower Devonian Stages. - Cour. Forsch. Inst. Senckenberg, 55, 345-400. Frankfurt am Main. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikumndová, J. (1977): Barrandian 1977.- Field Conference of the International Subcommission od Devonian Stratigraphy. A Field trip Guidebook. 1-23. Ústř. Úst. geol. Praha. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikmundová, J. (1979): The Lower/Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area, Czechoslovakia. Geologica etz Palaeont., 13, 125-156. Marburg.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Chlupáč Ivo, 04.10.93
Updated by: Steinová Marika 12.11.08

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 223 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2020-08-07]. Available from: http:// lokality.geology.cz/223.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Mezinárodní parastratotyp hranice spodní-střední devon a významná paleontologická lokalita v lomu Prastav., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]