Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Požáry

Search

Požáry

General Characteristics

County (administration): Capital City of Prague
District (town): Praha
Cadastre: Řeporyje
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1242, 12421
Geological region: Prague agglomeration
Accessibility: - entry permit for car necessary
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 221

Geology

Short characteristics of the site: Complex of quarries with significant section of the Silurian and Lower Devonian sediments. Kopanina, Požáry and Lochkov formations are exposed. Stratotype of the Přídolian stage.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: stratigraphy, paleontology, lithology, sedimentology, geology
Geological phenomenon: bed, fossils fauna, lithological boundary, stratotype
Genesis: sedimentary
Rock: limestone

Territorial conservation

Level of protection: National nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Part of the Geopark: Barrandien
Conflicts of interests: vegetation, collection

References

Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. et al. (1986): Field conference Barrandian - Moravian Karst.- Subcommission on Devonian Stratigraphy - Excursion Guidebook, Ústř. Úst. geol., 1-62. Praha. Kodym, O. (1919): Tektonická studie v údolí Prokopském a jeho okolí u Prahy.- Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, 27 (6), 1-19. Praha. Kříž, J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. 111 p., National Museum of Wales, Geol. Ser. 13. Cardiff. Kříž, J. et al. (1983): The Přídolí Series as the fourth series of the Silurian System. A supplementary submission to the Subcommission on Silurian Stratigraphy. I.U.G.S., 1-59. Dublin. Kříž J., Jaeger H., Paris F. a Schönlaub H.-P. (1986): Přídolí - the Fourth Subdivision of the Silurian. - Jb. Geol. Bundesanst., 129 (2), 291-360. Wien. Kříž, J. a Lukeš P. (1974): Color patterns on Silurian Platyceras and Devonian Merista from the Barrandian area, Bohemia, Czechoslovakia. - J. Paleont., 48 (1), 41-48. Tulsa.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Chlupáč Ivo, Kříž Jiří, 04.10.93
Updated by: Steinová Marika 12.11.08

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 221 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/221.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Významný stratigrafický profil., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Tence deskovité a mocně lavicovité vápence kopaninského souvrství, Tomáš Kumpan, 2008
Pohled od intervalu ludlow/přídolí k lochkovu a pragu, Tomáš Kumpan, 2008
Požáry stratotyp ludlow - přídolí, Pavel Čáp, 2005
Požáry stratotyp ludlow - přídolí (hranice souvrství), Pavel Čáp, 2005
Požáry stratotyp ludlow - přídolí (hranice oddělení), Pavel Čáp, 2005
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]