Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Klášterec

Search

Klášterec

General Characteristics

County (administration): Olomouc Region
District (town): Šumperk
Cadastre: Klášterec
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1441, 14414
Geological region: Zábřeh crystalline complex
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
ID : 1946

Geology

Short characteristics of the site: Zábřeh Crystalline. Outcrop along a road exposes deeply weathered hornblende-biotite tonalite. In this tonalite numerous enclosures of migmatize gneisses occur. IN southern parts of this outcrop quartzitic gneisses prevail.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Silezicum
Stratigraphy: paleozoikum - devon
Subject: petrology
Geological phenomenon: outcrop
Genesis: metamorphic (general metamorphism)
Rock: tonalite

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Conflicts of interests: without conflicts

References

Večeřa J. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 14414 Zábřeh.- Český geologický ústav Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Žáček Vladimír, 23.02.04
Updated by: Plíšek Antonín 11.11.04, Večeřa Josef 24.05.11

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1946 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2020-06-02]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1946.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Asi 100 m dlouhá skalní stěna tvořená zvětralým tonalitem, přístupná z jižního konce.Celkový pohled na jižní část skalní stěny., Josef Večeřa, 2015
Asi 100 m dlouhá skalní stěna tvořená zvětralým tonalitem, přístupná z jižního konce. Severní část stěny - detail, Josef Večeřa, 2015
Asi 100 m dlouhá skalní stěna tvořená zvětralým tonalitem, přístupná z jižního konce . Celkový pohled na severní část stěny, Josef Večeřa, 2015
Asi 100 m dlouhá skalní stěna tvořená zvětralým tonalitem, přístupná z jižního konce. Pohled na vrchní hranu skalní stěny od severu., Josef Večeřa, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]