Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Budňanská skála

Search

Budňanská skála

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Beroun
Cadastre: Karlštejn
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1241, 12414
Geological region: Barrandien Palaeozoic; Blanice Furrow
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 169

Geology

Short characteristics of the site: Important outcrop of the Silurian/Devonian boundary beds. Also underlying and overlying horizons are rich in fossils. This locality was approved as an international parastratotype of the Silurian/Devonian boundary.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: stratigraphy, paleontology, structural geology, sedimentology, quaternary geology, geology
Geological phenomenon: fossils fauna, fold, rock, lithological boundary, concretion , stratotype
Genesis: sedimentary
Rock: limestone, slate, schist

Territorial conservation

Level of protection: National nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Český kras
Part of the Geopark: Barrandien
Conflicts of interests: vegetation, collection

References

Havlíček (1986 ed.): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000, list 12-414 Černošice. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha. Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20 (1), 104-174. Calgary. Jahn, J. (1902): Geologische Exkursionen im älteren Paläozoikum Mittelböhmens.- IX. Intern. Geologenkongress. Wien. Kříž, J. (1992): Silurian Field Excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. - National Mus. Wels, Geol. Ser. No. 13. - 111p., Cardiff. Kříž, J. et al. (1986): Přídolí - the fourth subdivision of the Silurian. - Jb. Geol. Bundesanst., 129, 291-360. Wien.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Chlupáč Ivo, 09.04.93
Updated by: Steinová Marika 12.11.08

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 169 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/169.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Mezinárodní pomocný stratotyp (parastratotyp) hranice silur-devon., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vrásy na Budňanské skále u Karlštejna, Pavel Bokr, 2003
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]