Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Císařská rokle

Search

Císařská rokle

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Beroun
Cadastre: Tetín, Srbsko
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1241, 12413
Geological region: Barrandien Palaeozoic; Blanice Furrow
ID : 164

Geology

Short characteristics of the site: Narrow gorge with instructive section of the Řeporyje Limestone (Praha Formation), Zlíchov Formation, Daleje Shale and Choteč Limestone. Important paleontological localities, mainly in the Zlíchov Formation. Interesting karst features.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: stratigraphy, paleontology
Geological phenomenon: karst
Genesis: sedimentary
Rock: limestone, travertine

Territorial conservation

Level of protection: National nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Český kras
Part of the Geopark: Barrandien
Conflicts of interests: estates

References

Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 23, 1, 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1959): Faciální vývoj a biostratigrafie břidlic dalejských a vápenců hlubočepských (eifel) ve středočeském devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 25, 445-511. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikmundová, J. (1979): The Lower/Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area, Czechoslovakia. Geologica etz Palaeont., 13:125-156. Marburg. Kovanda, J. (1971): Kvartérní vápence Československa.- Sbor. geol. Věd, Antropozoikum, A, 7, 7-236. Praha. Svoboda, J. - Prantl, F. (1950): O stratigrafii a tektonice staršího paleozoika v okolí Kody u Srbska. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., odd. geol., 17, 393-436. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Chlupáč Ivo, 21.03.93

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 164 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-11-27]. Available from: http:// lokality.geology.cz/164.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Hluboce zaříznutá rokle se skalními výchozy a srázy, významné stratigrafické profily spodním a středním devonem, paleontologické lokality., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hluboce zaříznutá rokle se skalními výchozy a srázy, významné stratigrafické profily spodním a středním devonem, paleontologické lokality., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný stratigrafický profil od pragu do eifelu s paleontologickými lokalitami ve všech odkrytých členech., Jan Moravec, 2006
Významný stratigrafický profil od pragu do eifelu s paleontologickými lokalitami ve všech odkrytých členech., Jan Moravec, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]