Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Hůrka u Hranic

Search

Hůrka u Hranic

General Characteristics

County (administration): Olomouc Region
District (town): Přerov
Cadastre: Hranice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2512,2514, 25123,25141
Geological region: Moravosilesian Devonian; Drahany, Mírov and Jeseníky Culm, incl. the Maleník block
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 1611

Geology

Short characteristics of the site: Hranice abyss is not only an excellent locality for divers. Dry part of the abyss is around 70 m deep and the depth of water column below is surely more than 205 m. The cave has developed in Upper Devonian limestones by hydrothermal processes. Relics of sediments deposited during Miocene marine transgression were documented in the walls of the abyss and around. The stratotype of the Hněvotín Limestone was defined at this locality. The locality is registered as National Nature Reserve.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum
Stratigraphy: paleozoikum - devon, kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden
Subject: geomorphology, paleontology, stratigraphy, zoology, quaternary geology, geology, botany, mineralogy, petrology, sedimentology, structural geology, hydrogeology
Geological phenomenon: karst, abyss, karst cave, unconformity, block field, krast pit, river terrace, fluvial terrace, horizontal section, castellated ridge, rock chimney, slickenside, cliff, scree field, karren, slickenside, fold, bed, sinkhole, swallow hole, fossils fauna, fossils-flora, fault, stratotype, stony organ
Genesis: sedimentary, aquatic (water activity), organogenic (activity of organisms), weathering , gravitational
Rock: limestone, sandstone

Territorial conservation

Level of protection: National nature reserve
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area (declared as Geological Locality)
Conflicts of interests: road construction, tourism

References

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 246 - 247, Praha.; Otava, J., Geršl, M., Havíř, J., Bábek, O. (v tisku): Hranická propast očima geologů.- Ochrana přírody, …, 2008 Praha; OTAVA, J.,ed. – BÁBEK, O. – BUBÍK, M. – BURIÁNEK, D. – ČURDA, J. – GERŠL, J. – GILÍKOVÁ, H. – GODÁNY, J. – HAVÍŘ, J. – KREJČÍ, O. – LEHOTSKÝ, T. – MAŠTERA, L. – HAVLÍN NOVÁKOVÁ, D. – TOMANOVÁ PETROVÁ, P. – POUL, I. – SKÁCELOVÁ, D. – SKÁCELOVÁ, Z. – STRÁNÍK, Z. – ŠVÁBENICKÁ, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky. 176 s. – MS, Česká geologická služba. Praha; Klanica R. a kol. (2020): Hypogenic Versus Epigenic Origin of Deep Underwater Caves Illustrated by the Hranice Abyss (Czech Republic) -The World's Deepest Freshwater Cave. - Journal o Geophysical Research: Earth Surface, 125, 9, str. 1-16.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Gürtlerová Pavla, 22.10.08
Updated by: Otava Jiří 03.11.08, Otava Jiří 14.11.08, Otava Jiří 10.08.15, Kukal Zdeněk 12.12.17, Vajskebrová Markéta 18.11.20

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1611 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1611.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Výchozy moravického souvrství na vyhlídce u sv. Jana., Markéta Vajskebrová, 2020
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]