Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Lichnice

Search

Lichnice

General Characteristics

County (administration): Pardubice Region
District (town): Chrudim
Cadastre: Dolní Počátky , Lhůty, Podhradí v Železných horách, Rudov, Starý Dvůr, Třemošnice nad Doubravou, Závratec
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1341,1343, 13414,13432
Geological region: Oheb, Svratka and Polička crystalline complex; Železné hory Mts. Proterozoic; Hlinsko Zone; Železné hory Mts. Pluton; Chrudim Palaeozoic
Accessibility: - entry permit for car necessary
Excursion locality: yes
ID : 1601

Geology

Short characteristics of the site: Železné hory Mts. Deep valleys surrounded by rocky slopes exposing gneiss of the Oheb Crystalline. Castle Lichnice is near to main fault line which deliminates the Železné hory Mts. This relief evidences rapid Quaternary erosion of uplifted Železné hory block. Mixed forests on rocky slopes.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Železné hory Mts. Proterozoicum, Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Kutná Hora and Svratka region - Kutná Hora crystalline complex
Stratigraphy: proterozoikum
Subject: structural geology, geology, geomorphology
Geological phenomenon: fault, outcrop, rock terrace, rock, gully, scree field, spring, river source
Genesis: metamorphic (general metamorphism), aquatic (water activity), frost weathering
Rock: gneiss, migmatite

Territorial conservation

Level of protection: National nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (geology is important aspect of Biological declared Locality )
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Železné hory
Part of the Geopark: Železné hory
Conflicts of interests: without conflicts

References

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 248 - 249, Praha.; Křížek, M., Borská, J. Změny údolní sítě Železných hor, Geomorfologický sborník 7, Máčka, Z., Kallabová, E. /editoři/, Přf MU, Česká asociace geomorfologů, Ústav geoniky AV ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 1. vydání, Brno: Přf MU, 2008, s. 26.; BORSKÁ, Jana. Změny údolní sítě Železných hor. Praha, 2008. 126 s. Diplomová práce. Geogr. knihovna, PřF UK. Praha

Elaboration and Updating

Elaborated by: Gürtlerová Pavla, 05.11.08
Updated by: Štědrá Veronika 14.11.08, Rambousek Petr 28.08.12, Rambousek Petr 25.09.12, Kukal Zdeněk 02.10.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1601 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2021-04-11]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1601.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]