Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Kobyla

Search

Kobyla

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Beroun
Cadastre: Koněprusy
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1241, 12413
Geological region: Barrandien Palaeozoic; Blanice Furrow
Accessibility: - passable footpath
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 159

Geology

Short characteristics of the site: Unique exposure in the abandoned quarry, documenting an overthrust of older Požáry (silurian) and Lochkov formations (devonian) over the younger Slivenec Formation (devonian) along so called Očkov overthrust. Thrust plane with associated features is well visible. Also karst features, mainly caves.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: geology, structural geology, archeology, paleontology
Geological phenomenon: karst, fault, fossils fauna, karst cave
Genesis: sedimentary
Rock: limestone, slate, schist

Territorial conservation

Level of protection: Nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Český kras
Part of the Geopark: Barrandien
Conflicts of interests: tourism

References

Fridrich, J. - Sklenář, K. (1976): Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes. - Fontes archaeol. pragenses, 16, 1-122. National Museum Praha. Kovanda, J. (1973): Erforschungen des Ausfüllung der Höhle Chlupáčova sluj bei Koněprusy. - Sbor. geol. Věd, Řada A, 9, 131-148. Praha. Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha. Chlupáč, I. - Horný, R. (1951): Lom Kobyla u Koněprus. - Čas. Nár. Mus., Odd. přírodověd., 118-119. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Svoboda, J. - Prantl, F. (1949): Stratigraficko - tektonická studie o devonské oblasti koněpruské. - Sbor. St. geol. Úst., 16, 5-92. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Chlupáč Ivo, 19.03.93
Updated by: Steinová Marika 24.09.09

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 159 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/159.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Lom na Kobyle - přístupová štola v severní části lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Lom na Kobyle - Koněprusy. Nasunutí přídolských vápenců (silur) na slivenecké vápence (devon) podél očkovského přesmyku severní stěně lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Lom na Kobyle - Koněprusy. Nasunutí přídolských vápenců (silur) na slivenecké vápence (devon) podél očkovského přesmyku severní stěně lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Lom na Kobyle - Koněprusy. Nasunutí přídolských vápenců (silur) na slivenecké vápence (devon) podél očkovského přesmyku severní stěně lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Lom na Kobyle - Koněprusy. Nasunutí přídolských vápenců (silur) na slivenecké vápence (devon) podél očkovského přesmyku severní stěně lomu. , Pavla Gürtlerová, 2009
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]