Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Na mramoru

Search

Na mramoru

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Beroun
Cadastre: Beroun, Hostim
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1241, 12411
Geological region: Barrandien Palaeozoic; Blanice Furrow
Accessibility: - passable footpath
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 156

Geology

Short characteristics of the site: The elevation with typical karst morphology and several small classical fossiliferous localities (in silurian and devonian rocks). Original Barrande´s locality now vegetated. Stratigraphically important.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: paleontology, stratigraphy, structural geology, geology
Geological phenomenon: fossils fauna, karst, sinkhole, swallow hole
Genesis: sedimentary
Rock: limestone

Territorial conservation

Level of protection: National nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Český kras
Part of the Geopark: Joachim Barrand Geopark (candidate National G)
Conflicts of interests: waste disposal

References

Havlíček, V. et al. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Havlíček, V. a Štorch, P. (1990): Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czchoslovakia). - Rozpr. Ústř. Úst. geol., 48, 1-275. Praha. Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha. Horný, R. (1962): Das mittelböhmische Silur.- Geologie, 11 (8), 873-916. Berlin. Chlupáč, I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 20, 277-380. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol. I, 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. 1987: Ecostratigraphy of Silurian trilobite assemblages of the Barrandian area, Czechoslovakia. Newslett. Stratigr., 17 (3):169-186. Leiden. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikmundová, J. (1979): The Lower/Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area, Czechoslovakia. Geologica et Palaeont., 13, 125-156. Marburg.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Chlupáč Ivo, 10.04.93
Updated by: Steinová Marika 12.11.08, Steinová Marika 12.11.08

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 156 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2020-07-07]. Available from: http:// lokality.geology.cz/156.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Stratigraficky významné odkryvy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]