Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Lom u bunkru - Malé Svatoňovice

Search

Lom u bunkru - Malé Svatoňovice

General Characteristics

County (administration): Hradec Králové Region
District (town): Trutnov
Cadastre: Malé Svatoňovice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0433, 04331
Geological region: Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont and Lower Silesian basins
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 1442

Geology

Short characteristics of the site: Rocky wall about 40 m long and 17 m high. Trutnov Formation, conglomeratic facies (Permian, Saxonian) and Cretaceous sediments (Peruc - Korycany and Bílá hora Formations). Red-brown conglomerates and breccias of the Trutnov Formation with variable percentage of bazaltandesite clasts are in the right side of the wall. These are unconformably overlain by Cenomanian sandstones and siltstones of the Peruc - Korycany Formation. Cretaceous sediments contain glaukonite admixture and organic fine matter and carbonised plant stems at the base. Basal sediments are overlain by marlstones, partly spongilitic, belonging already to Lower Turonian Bílá hora Formation. The dip of the both Permian and Cenomanian sediments is steep (max. 84° to SW) due to the close vicinity of the main line (overthrust) of the Hronov - Poříčí fault. The dip of the Turonian marlstones is lower (50°).
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian - Lugic Late Palaeozoicum (including Triassic deposits), Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: paleozoikum - perm, mezozoikum - křída
Subject: paleontology, sedimentology, structural geology, stratigraphy
Geological phenomenon: lithological boundary, rock, cliff, slickenside, transgression, unconformity, bedding, fault, characteristic rock
Genesis: sedimentary
Rock: sandstone, marlstone, conglomerate

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Part of the Geopark: Broumovsko
Conflicts of interests: without conflicts

References

Pešek J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. - Český geologický ústav, 243 s. Praha.; ---http://www.turistika.cz/mista/geologicky-vychoz-u-malych-svatonovic

Elaboration and Updating

Elaborated by: Prouza Vladimír, 15.01.03
Updated by: Prouza Vladimír 15.05.03, Prouza Vladimír 29.09.09, Gürtlerová Pavla 13.10.18

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1442 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1442.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Dokumentace hronovsko-poříčské poruchové zóny - kontakt permských a křídových sedimentů. Celkový pohled. Vlevo svrchní křída -  spongilitické prachovce(opuky) s rohovci Vpravo sv. rotliegend - červenohnědé slepence a živcové pískovce trutnovského souvrství. Kontakt vybělené partie., Pavla Gürtlerová, 2018
Dokumentace hronovsko-poříčské poruchové zóny - kontakt permských a křídových sedimentů.Detail kontaktu. Zprava sv. rotliegend - červenohnědé slepence a živcové pískovce trutnovského souvrství; vybělená zóna kontaktního zvětrávání; svrchní křída cenoman -písčité slepence; pískovce., Pavla Gürtlerová, 2018
Dokumentace hronovsko-poříčské poruchové zóny - kontakt permských a křídových sedimentů. Detail kontaktu. Zprava sv. rotliegend - červenohnědé slepence a živcové pískovce trutnovského souvrství; vybělená zóna kontaktního zvětrávání; svrchní křída cenoman -písčité slepence; pískovce, Pavla Gürtlerová, 2018
Dokumentace hronovsko-poříčské poruchové zóny - kontakt permských a křídových sedimentů. , Pavla Gürtlerová, 2018
Dokumentace hronovsko-poříčské poruchové zóny - kontakt permských a křídových sedimentů. , Pavla Gürtlerová, 2018
Dokumentace hronovsko-poříčské poruchové zóny - kontakt permských a křídových sedimentů. Celkový pohled. Vlevo svrchní křída -  spongilitické prachovce(opuky) s rohovci Vpravo sv. rotliegend - červenohnědé slepence a živcové pískovce trutnovského souvrství. Kontakt vybělené partie., Pavla Gürtlerová, 2018
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]