Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Přibyslavice, lom č. 5

Search

Přibyslavice, lom č. 5

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Kutná Hora
Cadastre: Přibyslavice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1343, 13431
Geological region: Bohemian Moldanubicum
Accessibility: - passable footpath
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 1424

Geology

Short characteristics of the site: Moldanubicum, magmatites. Abandoned, partly flooded quarry exposing leucocratic muscovite turmalin orthogneiss (so called Přibyslavice Orthogneiss). Complex system of intruding bodies: Vein-like intrusion of muscovite aplite into orthogneiss, and intrusion of muscovite-biotite-turmalin pegmatite into aplite. Boundary between aplite and pegmatite is not sharp as well as contact of orthogneiss and aplite.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphy: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Subject: geology, petrology, mineralogy
Geological phenomenon: outcrop, mineral
Genesis: magmatic
Rock: pegmatite, aplite, granite

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: waste disposal, collection

References

Povondra P. et al. (1987): Přibyslavice peraluminous granite. Acta Universitatis Carolinae, Geologica,1987: 183-283. Procházka Z. (1977): Revize šlichových anomálií, oblast II - Přibyslavice. MS archiv Geofond.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Breiter Karel, 02.12.02
Updated by: Štěpánek Petr 14.09.10, Kukal Zdeněk 02.10.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1424 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-06-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1424.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Opuštěný zatopený lom v tělese přibyslavické ortoruly., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Apofýza turmalinického pegmatitu do aplitu, Karel Breiter, 2002
Celkový pohled na lom, Karel Breiter, 2002
Nodule granátu vyvětrávající na povrch z aplitu, Karel Breiter, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]