Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Míchova skála

Search

Míchova skála

General Characteristics

County (administration): South Bohemia Region
District (town): Jindřichův Hradec
Cadastre: Řásná
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2341, 23413
Geological region: Moldanubian Pluton - Central Massif; Melechov Massif
Accessibility: - passable footpath
Excursion locality: yes
ID : 1290

Geology

Short characteristics of the site: Rocky pillars and frost cliffs surrounded by felsenmeer, blocky scree and boulder flows. Huge sharp-edged blocks, cryoplanational terraces, mesorelief forms on rock walls, as honeycombs and abri. The rock is formed of fine- up to medium-grained muscovite-biotite porphyritic granite of Mrákotín type. Petrologically and geomorphologically very interesting locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum, Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Quaternary - Quaternary of denudation areas of Bohemian Massif
Stratigraphy: variské (hercynské) stáří vyvřelin, kenozoikum - kvartér
Subject: geology, geomorphology, petrology
Geological phenomenon: tor, rock pillar, honeycombs, block field
Genesis: magmatic, frost weathering
Rock: granite

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Part of the Geopark: Vysočina
Conflicts of interests: without conflicts, tourism

References

Tauber O. (1987): Periglaciální jevy jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. Vlastiv. Sbor. Vys., odd.přír., 7-91. Jihlava; Vávra, V., Štelcl, J. a Malý, K. (2008): Průvodce po geologických zajímavostech Kraje Vysočina, Muzeum Vysočiny Jihlava, 145 stran, ISBN 978-80-86382-12-8.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Pertoldová Jaroslava, Hanžl Pavel, 25.01.02
Updated by: Pertoldová Jaroslava 23.05.03, Gürtlerová Pavla 23.10.10

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1290 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2021-03-03]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1290.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Skalní mísy s odtokovými žlábky., Kryštof Verner, 2012
Celkový pohled na skalní výchoz Míchova skála s výskytem exfoliačních puklin., Kryštof Verner, 2012
Jaroslava Pertoldová, 2001
Jaroslava Pertoldová, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]