Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Čičov

Search

Čičov

General Characteristics

County (administration): Ústí nad Labem Region
District (town): Louny
Cadastre: Hořenec, Jablonec u Libčevsi
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0234, 02343
Geological region: Neovolcanics of the České středohoří Mts.
Accessibility: - passable footpath
ID : 121

Geology

Short characteristics of the site: Natural outcrops on a hill. Volcanosedimentary complex, erosional relic overlying marlstones of the Teplice Formation. Volcanic rocks are represented by an olivine nephelinite and nepheline basanite accompanied by volcaniclastic sediments. Volcanic feeder and associated lava and volcaniclastics.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Tertiary - Basins under Krušné hory Mts.and adjoining volcanic uplands
Stratigraphy: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Subject: volcanology, petrology, botany, mineralogy
Geological phenomenon: dyke, volcaniclastic deposits
Genesis: volcanic
Rock: basanite

Territorial conservation

Level of protection: Nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - České středohoří
Conflicts of interests: collection

References

Macák, F. et al. (1967): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-52-D-a Libčeves. MS ČGÚ, Praha; Filippi, M., Filippi R. (2004): Hořenec u Bíliny – světová lokalita krystalů aragonitu. Minerál 3/04, Brno, 188-195; Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha; Janoška, M. (2013): Sopky a sopečné vrchy České republiky, Academia, Praha, 415 str.; Kašpar, J. (1957): Aragonit z Hořence. Sborník Vysoké školy chemicko-technologické.- 1, 113-121; Hyršl, J. (1996): Gem aragonite from the Czech Republic. Canadian Gemologist, 17 (3), 76-77.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Cajz Vladimír, 08.11.94
Updated by: Plíšek Antonín 29.11.04, Rapprich Vladislav 21.09.09, Vajskebrová Markéta 03.09.21

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 121 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-03-03]. Available from: http:// lokality.geology.cz/121.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Zbytek drobného čedičového vulkánu., Markéta Vajskebrová, 2021
Pohled z Čičova na elevaci Dlouhá (483 m n.m.) s vrcholem Milá v pozadí., Markéta Vajskebrová, 2021
Zbytek drobného čedičového vulkánu., Markéta Vajskebrová, 2021
Erozní relikt vulkanosedimentárního komplexu na slínovcích teplického souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Erozní relikt vulkanosedimentárního komplexu na slínovcích teplického souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Erozní relikt vulkanosedimentárního komplexu na slínovcích teplického souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]