Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Ejpovické útesy

Search

Ejpovické útesy

General Characteristics

County (administration): Plzeň Region
District (town): Rokycany
Cadastre: Dýšina, Ejpovice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1233, 12334
Geological region: Barrandien Palaeozoic; Blanice Furrow
Accessibility: - passable footpath
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 1001

Geology

Short characteristics of the site: Steep wall of the former open pit mine. Body of the Proterozoic lydite formed cliff on the shore of the Early Ordovician sea. Marine abrasion is documented by sedimentary structures and typical fauna.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: paleontology, stratigraphy, sedimentology, petrology
Geological phenomenon: fossils fauna
Genesis: sedimentary
Rock: silicite

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Part of the Geopark: Barrandien
Conflicts of interests: without conflicts

References

Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň. Mergl, M. (1983): Rocky - bootom fauna of Ordovician age in Bohemia (Arenigian, Prague Basin, Barrandian area). - Věst. Ústř. Úst. geol., 58, 333-339. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Kraft Jaroslav, 21.07.93
Updated by: Steinová Marika 23.09.09, Vajskebrová Markéta 22.05.19

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1001 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1001.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Odkrytý spodnoordovický útes v částečně zatopeném lomu., Jiří Šír, 2014
Ejpovické útesy - skalní výchoz útesu spodnoordovického moře, nejstarší autochtonní výskyt organismů příbojové zóny, Markéta Vajskebrová, 2005
Ejpovické útesy , Markéta Vajskebrová, 2005
Ejpovické útesy - příkrý svah lomové stěny s výchozy buližníků, Markéta Vajskebrová, 2005
Ejpovické útesy , Markéta Vajskebrová, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]