Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Borek u Teplic nad Metují

Characteristic

Borek u Teplic nad Metují

General Characteristics

County (administration): Hradec Králové Region
District (town): Náchod
Cadastre: Teplice nad Metují
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0431, 04313,04314
Geological region: Czech Cretaceous Basin - E-Bohemian and W-Moravian Cretaceous; Chrudim Cretaceous; Králíky Furrow; Police Basin
Accessibility: - passable footpath
ID : 94

Geology

Short characteristics of the site: Variable rock relief forms around a prominent hill. Sediments consist of quartzose, medium- up to coarse-grained sandstones (Cretaceous, Teplice Formation, Turonian-Coniacian). Well developed current bedding and numerous weathering relief forms. Sedimentologically and geomorphologically attractive locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Subject: geomorphology, lithology
Geological phenomenon: bedding, characteristic rock, lithological boundary, block field, rock bag
Genesis: sedimentary
Rock: sandstone, opuka (aranaceous marlstone)

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Broumovsko
Part of the Geopark: Broumovsko
Conflicts of interests: without conflicts

References

Klein, V. (1961): Příspěvek k poznání křídy vnitrosudetské deprese. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 2.díl, 26, 1959, 569-611. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Čech Stanislav, 31.10.94
Updated by: Gürtlerová Pavla 04.02.04, Čech Stanislav 17.12.04, Čech Stanislav 12.11.09, Gürtlerová Pavla 13.03.13

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 94 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/94.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Pohled od vstupu do Teplického skalního města na Borek - Lysý vrch. Ve vrcholové partii Lysého vrchu vystupují  křídové křemenné kvádrové pískovce sv. turonu až coniaku pod nimi jílovito vápnité prachovce (opuky) (stř.-sv. turon)., Pavla Gürtlerová, 2014
Borek - Lysý vrch tvořený pískovci křídového stáří, Pavla Gürtlerová, 2003
Borek - pod vrcholem Lysého vrchu (pískovce), nad tratí vystupují opuky svrchní křídy, Pavla Gürtlerová, 2003
Opuky svrchní křídy, Pavla Gürtlerová, 2003
Stěny kvadropískovců, Jan Bárta, 1958


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]