Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Cihelna Hrachovec

Characteristic

Cihelna Hrachovec

General Characteristics

County (administration): Zlín Region
District (town): Vsetín
Cadastre: Hrachovec
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2523, 25231
Geological region: Subsilesian & Silesian units
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: loam pit
Excursion locality: yes
ID : 887

Geology

Short characteristics of the site: Silesian and Subsilesian units. Old abandoned brickyard with outcrops of sediments of the Istebňany and Rožnov beds of the Upper Cretaceous age. Their sequence consists mainly of alternation of siltstones with claystones. Thin sandstone beds are also present. Some massive sandstone beds, as thick as 50 cm, with bioglyphs and mechanoglyphs, also occur. Siltstones and claystones yielded faunal remains, mainly pelagic foraminifers. Pelosiderite concretions were also found in fine grained sediments.
Regional geologic unit: Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída
Subject: stratigraphy
Geological phenomenon: horizontal section
Genesis: anthropogenic (anthropogenic activity)
Rock: claystone, siltstone

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Conflicts of interests: waste disposal

References

Baldík a kol. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. - ČGS, Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Eliáš Mojmír, 11.11.93
Updated by: Barak Petr 13.01.12, Baldík Vít 07.03.12, Kukal Zdeněk 07.11.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 887 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/887.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Pohled na bývalou cihelnu den po povodních v roce 2009., Roman Novotný, 2009
Detail rytmitů v sedimentech istabňanského souvrství., Roman Novotný, 2009
V prostoru skládky jsou výchozy převážně šedých jílovců podmenilitového souvrství godulského vývoje slezské jednotky, Oldřich Neudert, 2002
Detail šedých jílovců podmenilitového souvrství godulského vývoje slezské jednotky, Oldřich Neudert, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]