Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Čertovy hrady

Characteristic

Čertovy hrady

General Characteristics

County (administration): Hradec Králové Region
District (town): Trutnov
Cadastre: Dvůr Králové,Lipnice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0344, 03443
Geological region: Czech Cretaceous Basin - E-Bohemian and W-Moravian Cretaceous; Chrudim Cretaceous; Králíky Furrow; Police Basin
Accessibility: - passable footpath
ID : 74

Geology

Short characteristics of the site: Natural outcrops near the railway. Zvičína fault caused a disintegration of Cenomanian sandstones. They contain abundant but badly preserved macrofauna. Tectonically interesting features.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Subject: geology, structural geology, geomorphology
Geological phenomenon: block field
Genesis: sedimentary
Rock: sandstone

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Conflicts of interests: without conflicts

References

Soukup, J. (1934): Několik poznámek o křídě v okolí Dvora Králové nad Labem,-Věst.geol.úst. ČSR, 10, 111-121 Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Pražák Jiří, 04.11.94
Updated by: Čech Stanislav 07.11.09

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 74 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/74.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Skalnatý hřeben z křemenných glaukonitických pískovců svrchnokřídového stáří (perucko-korycanské souvrství, cenoman), rozrušený mrazovým zvětráváním do blokovitých skalních výchozů a rozsáhlého balvaniště. , Jan Vítek, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]