Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Lom u soutoku Bílé a Černé Ostravice

Characteristic

Lom u soutoku Bílé a Černé Ostravice

General Characteristics

County (administration): Moravia-Silesian Region
District (town): Frýdek-Místek
Cadastre: Bílá
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2524, 25241
Geological region: Subsilesian & Silesian units
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 672

Geology

Short characteristics of the site: Active quarry with outcops of the Istebná Formation (Campanian-Lower Pliocene) of the Godula Development of the Silesian Unit. Sediments represent mainly proximal turbidites and fluxoturbidites. Sedimentologically interesting site.
Regional geologic unit: Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - maastricht
Subject: stratigraphy, sedimentology
Geological phenomenon: bedding
Genesis: sedimentary
Rock: sandstone, claystone

Territorial conservation

Level of protection: Interesting geological localities in Protected landscape area
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Beskydy
Conflicts of interests: open cast mining

References

Menčík, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - Ústřední ústav geologický, Praha, 1-304.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Eliáš Mojmír, 17.11.93
Updated by: Bubík Miroslav 25.10.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 672 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/672.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
3-etážový lom, založený v pískovcích istebňanského souvrství., Josef Večeřa, 2014
3-etážový lom, založený v pískovcích istebňanského souvrství., Josef Večeřa, 2014
pískovce istebňanského souvrství, vrstevnatost zvýrazněná oxidy železa, Josef Večeřa, 2014
pískovce istebňanského souvrství, Josef Večeřa, 2014
Přechod pískovcú istebňanského souvrství do slepenců, Josef Večeřa, 2014
Lom u soutoku Bílé a Černé Ostravice, Oldřich Krejčí, 1993


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]