Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Bystřice nad Olší - Boučkova lokalita

Characteristic

Bystřice nad Olší - Boučkova lokalita

General Characteristics

County (administration): Moravia-Silesian Region
District (town): Frýdek-Místek
Cadastre: Bystřice nad Olší
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2611, 26111
Geological region: Subsilesian & Silesian units
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
ID : 668

Geology

Short characteristics of the site: Meander of the Olše River exposes middle Paleocene marls of the Frýdek Formation of the Subsilesian Unit, with redeposited uppermost Maastrichtian paraconglomerates (slumps), submarine landslides and turbidite sandstones. The paraconglomerates contain rich association of exotic blocks: Devonian, Lower Carboniferous and Paleocene limestones with unical macrofauna, siltstones, arcoses and coal from productive Carboniferous, and crystalline rocks.
Regional geologic unit: Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - maastricht, kenozoikum - paleogén - paleocén
Subject: stratigraphy, sedimentology, paleontology, history
Geological phenomenon: fossils fauna, ichnofossil, landslide, characteristic rock
Genesis: sedimentary
Rock: claystone, limestone, sandstone, mica schist, aplite, volcanic rock (undifferentiated), phyllite, siltstone, arkose, black coal

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: ground instability, road construction

References

Bouček B./1952/: Výskyt exotických bloků na Těšínsku.-Přírodověd.Sbor.Ostrav.Kraje,13,3-4.Opava. Bouček B.-Přibyl A./1954/: O podslezském paleogénu v okolí Bystřice nad Olší, o jeho exotických blocích, zejména uhelném vápenci. - Přírodověd.Sbor.Ostrav.Kraje, 15, 220-235.Opava. Bubík, M. (2023): Konservat-lagerstätten of giant agglutinated foraminifera with the first fossil record of Psammina in the Cretaceous and Paleogene of the Carpathian Flysch – In: Bebenek, S., Waskowska, S., Kaminski, M.A. (eds.): 11th IWAF. Abstract Volume. – GFSP, 26, 13-14. Bubík, M. – Elbra, T. – Franců, J. – Kdýr, Š. – Schnabl, P. – Švábenická, L. (2022): Post-Cretaceous–Paleogene slumping in the Subsilesian Unit of the Outer Western Carpathians: Biostratigraphic, sedimentary, and magnetic records from the Bystřice section. – Geologica Carpathica, 73, 6, 561–577. Menčík et al./1983/: Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - 1-307. ÚÚG Praha. Přibyl A.-Bouček B./1956/: Exotické valouny a bloky v křídě a paleogénu Moravskoslezských Beskyd a jejich paleogeografický význam. - Práce Úst.Průzk.uhel.Lož.,5-6,31-61.Praha. Řehoř F.-Řehořová M.-Vašíček Z./1978/: Za zkamenělinami severní Moravy.-1-279. Ostravské Muzeum Ostrava. Samuel O.-Gašparíková V.,Edits./1983/: 18th European Colloquy on Micropaleontology, Excursion-guide,1-215.GÚDŠ Bratislava.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Eliáš Mojmír, 18.11.93
Updated by: Bubík Miroslav 22.11.23

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 668 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/668.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Bystřice nad Olší - Boučkova lokalita - celkový pohled, Oldřich Neudert, 2002
Bystřice nad Olší - Boučkova lokalita, Oldřich Krejčí, 1994


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]