Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Jasenice

Characteristic

Jasenice

General Characteristics

County (administration): Zlín Region
District (town): Vsetín
Cadastre: Jasenice u Valašského Meziříčí
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2514, 25142
Geological region: Subsilesian & Silesian units
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 664

Geology

Short characteristics of the site: Abandoned quarry exposed limestone breccias of the Štramberk and Kopřivnice limestones and accompanying claystones of Early to Late Cretaceous age. These sediments are a part of an olistostrome within the Cretaceous of the Silesian Unit, Outer Flysch Carpathians.
Regional geologic unit: Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes
Stratigraphy: mezozoikum - jura - svrchní jura - malm - tithon, mezozoikum - křída
Subject: geology, stratigraphy, sedimentology, structural geology, paleontology
Geological phenomenon: outcrop, deformation fabrics, fossils fauna
Genesis: sedimentary
Rock: limestone, breccia, claystone

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Part of the Geopark: Podbeskydí
Conflicts of interests: without conflicts

References

Benešová, E. - Eliáš, M. (1967): Hlavní výsledky vrtného průzkumu akumulací štramberských vápenců v Jasenici a na Libhošťské hůrce. - Zpr. Geol. Výzk. v Roce 1966, 205–251. Praha; Eliáš, M. - Stráník, Z. (1963): K původu štramberských vápenců. - Věst. Ústř. úst Geol., 38, 2, 133–136. Praha; Frajová, H. (1957): Výzkum korálové fauny tithonského vápence v okolí Štramberka, Jasenice a Skaličky na Moravě. - Zpr. geol. Výz. v Roce 1956, 57-59. Praha; Poul, I. - Janečka, J. - Melichar, R. (2009): Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových „bradel“ a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské? – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 94, 141–150. Brno; Remeš, M. (1923/1924): Tithon u Jasenic a Němetic na Moravě. – Čas Mineral. Geol., 1, 111-112. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Eliáš Mojmír, 10.11.93
Updated by: Barak Petr 13.01.12, Novotny Roman 27.02.12, Bubík Miroslav 24.10.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 664 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/664.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Pavel Šnajdara, 2021
Zatopený lom s blokovou akumulací vápence chlebovických vrstev, Roman Novotný, 2010
Roman Novotný, 2005
Oldřich Krejčí, 1999


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]