Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Dolní Lhota

Characteristic

Dolní Lhota

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Blansko
Cadastre: Dolní Lhota u Blanska
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2414, 24144
Geological region: Czech Cretaceous Basin - E-Bohemian and W-Moravian Cretaceous; Chrudim Cretaceous; Králíky Furrow; Police Basin
Accessibility: - special entry permit necessary (military area, quarry, private land)
Technical object: guarry, sand pit
ID : 3831

Geology

Short characteristics of the site: This locality represents an active sandpit where the tectonic contact between Upper Cretaceous sediments with the Brno graniodiorite crops out. The biotite granodiorite with porphyry dykes was faulted over Cretaceous sediments. The sequence of Cretaceous sediments starts with the Peruc-Korycany Formation, the thickness of which is 125 metres (this is really a record thickness for the whole Bohemian Massif).The sediments of this formation consist of sandstones, silstones and spiculites. In the overlying sediments of the Bílá Hora Formation also glauconitic sandstones occur. This formation is present only as a relic.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Subject: sedimentology, structural geology, stratigraphy
Geological phenomenon: lithological boundary, table mountain, fault, bedding
Genesis: sedimentary, tectonic
Rock: sandstone, siltstone, opuka (aranaceous marlstone), granodiorite

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Conflicts of interests: open cast mining, reclamation

References

Dvořák J. (1951): Křídový útvar v okolí Chlumů u Obory na Moravě.- Věst. Král. čes. Spol. Nauk, 14, 1-15, Praha.; Dvořák, J. (1953): Křídový útvar východně od řeky Svitavy mezi Letovicemi a Hradcem nad Svitavou. – Rozpravy Československé Akademie Věd, řada MPV, 63, 1, 1-19.; Melichar, R. – Čech, S. (1999): Blansko - Dolní Lhota. Geolines, 8, 90. ; Uličný, D. – Špičáková, L. – Grygar, S. – Svobodová, M. – Čech, S. – Laurin, J. (2009): Palaeodrainage systems at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement lithology during the onset of basin filling. Bulletin of Geosciences 84(4), 577–610.; Zelenka, P. – Šrámek, J. (1997): Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 81, 85 - 91.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Kumpan Tomáš, 07.03.15
Updated by: Kukal Zdeněk 25.09.17

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3831 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3831.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Pohled na částečně zasucený a zarostlý násun biotitických granodioritů brněnského masivu (vlevo) na křídové sedimenty (vpravo)., Tomáš Kumpan, 2008
Glaukonitické pískovce korycanských vrstev s železitými nodulemi., Tomáš Kumpan, 2008
Pískovce korycanských vrstev, v nadloží vápnité prachovce, pískovce a spongility bělohorského souvrství., Tomáš Kumpan, 2008
Instruktivní profil křídovými sedimenty blanenského prolomu., Tomáš Kumpan, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]