Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Baška

Charakteristika

Baška

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Baška
Mapové listy: 2522, 25221
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: lomy v s. výběžku hřbetu 374,6 m, na jv. okraji Bašky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěné pískovcové lomy v lese
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3793

Geologie

Geologická charakteristika: Skupina opuštěných lomů v lese na jižním okraji Bašky odkrývá středně rytmické turbidity bašského souvrství slezské jednotky (bašský vývoj). Hohenegger (1861) definoval bašské souvrství na základě lomů v okolí Bašky a tyto lomy jsou proto typovou oblasti souvrství. V lomech převažují světle šedé střednozrnné vápnité pískovce v lavicích do 60 cm, střídající se s šedými vápnitými jílovci, a prachovci a ojedinělými vložkami šedých bioturbovaných jílovitých vápenců. Podrobné sedimentologické zpracování lomů a bližší biostratigrafické zařazení vrstev dosud chybí. V lomových stěnách jsou odkryty i vrásové deformace s amplitudou několik metrů.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - bašský a kotoučský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: litologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: stratotyp, charakteristická hornina, vrása
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek), vápenec
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: stratotyp - typová oblast souvrství (bašské souvrství)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: zatím bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: jako typová oblast souvrství vyžaduje lokalita ochranu, nejlépe v kategorii PP 26.11.2014;

Literatura

Hohenegger, L. (1861): Die geognostischen Verhältnisse der Nord-Karpathen in Schlesien und den angrenzenden Theilen von Mähren und Galizien. - Justus Perthes, 1-50, Gotha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 08.10.14
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 26.11.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3793 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3793.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]