Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Barborka

Charakteristika

Barborka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Buchlovice
Mapové listy: 2444, 24444
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Kopec Barborka 0,6 km na V od hradu Buchlova
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3081

Geologie

Geologická charakteristika: Podklad tvoří paleogenní sedimenty dílčí račanské jednotky magurského flyše račanské jednotky (hostýnského souvrství). Je zde obnažena řada skalisek pískovce a slepence s charakteristickými formami zvětrávání a odnosu.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén - svrchní paleocén
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: skála, eroze
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1693     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Starý porost dubové bučiny a pískovcové skalní útvary.
Střety zájmů: sport, turistika, vegetace
Popis střetů zájmů: Návštěvy turistů a horolezců - devastace.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény vyskytující se na lokalitě. 1.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko.In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds):Chráněná území ČR, svazek II.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.131 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.02.10
Aktualizoval(a): Novotný Roman 28.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3081 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3081.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]