Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Lobečská skála

Characteristic

Lobečská skála

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Kladno
Cadastre: Lobeč
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1221, 12214
Geological region: Permo-Carboniferous and Tertiary of the Central Bohemian & Western Bohemian limnic regions
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 2806

Geology

Short characteristics of the site: Outcrops formed by the Nýřany Member (Westphalian D to Cantabrian), dominated by sandstones, arkoses, conglomerate and claystone. Specific relief forms due to differential resistance to weathering. Finds of fossil flora. Carboniferous sediments are transgressed by sediments of the Bohemian Cretaceous Basin.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian - Central and Western Bohemian Late Palaeozoicum, Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: paleozoikum - karbon, mezozoikum - křída
Subject: geology, geomorphology, paleontology, stratigraphy
Geological phenomenon: lithological boundary, transgression
Genesis: sedimentary
Rock: conglomerate, sandstone, arkose, claystone, siltstone

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Conflicts of interests: vegetation, others human activity

References

Šetlík, J. (1967): Poznámky k fytopaleontologii některých karbonských lokalit v okolí Kralup n. Vltavou a Veltrus. - Zpr. geol. Výzk v Roce 1966, 130 - 132. Praha. Šimůnek, Z. (1994): Fytopaleontologie. In M. Stárková et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 12 - 214 Kralupy nad Vltavou. - Čes. geol. Úst. Praha. Obrhel, J. (1960): Stratigrafie karbonu mezi Kralupy n. Vltavou a Nelahozevsí. - Věst Ústř. Úst. geol., 35, 19 - 29. Praha; Opluštil, S., Martínek, K., Tasáryová Z. (2005): Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D – Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins, Bulletin of Geosciences, Vol. 80, No. 1, 45–66, Czech Geological Survey, ISSN 1214-1119; Svoboda P. (1989): Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným, Bohemia centralis 18: 41 - 58.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Zelenka Přemysl, 17.04.07
Updated by: Zelenka Přemysl 16.09.09, Vajskebrová Markéta 14.09.22

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 2806 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/2806.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Transgrese křídových pískovců (svrchní partie více porostlé vegetací) na pískovce karbonské., Pavla Gürtlerová, 2010
Svrchnokřídové uloženiny v nejvyšší části profilu transgredují přes níže položené karbonské nýřanské vrstvy. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Vrcholová část Lobečské skály (nýřanské vrstvy) nad železniční tratí Kralupy nad Vltavou - Roudnice, Přemysl Zelenka, 2006
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]