Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Annínská skála

Charakteristika

Annínská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Annín
Mapové listy: 2233, 22332
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: 300 m jv. od obce Annín, za mostem přes Otavu do Annína, vedoucí z hlavní silnice Sušice - Kašperské Hory
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Velké skalní defilé (30 x 30 m) v biotitických ortorulách
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2232

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní defilé je největším výchozem biotitické ortoruly, tvořící na mapovaném listu dvě větší tělesa. Z minerálního složení a struktury, stejně jako existence kontaktního pláště ortoruly vyplývá, že se jedná o původně granitoidní horninu, která podlehla duktilní až místy velmi křehké deformaci. Nemají všesměrnou stavbu, ale střídají se polohy světlejší, tvořené zrny křemene a živců, se slabšími tmavšími polohami slíd, zejména biotitu. Stáří intruze této ortoruly, stejně jako její vztah ke granitoidním masivům v okolí, resp. k leptynitovým horninám, zůstává zatím nevyřešeno. Fiala a Wendt (1995) uvádějí na základě radiometrického datování spodnopaleozoické stáří intruze.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: biotitická ortorula spodnopaleozoického stáří
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Babůrek J. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22332 Kašperské Hory.- Český geologický ústav Praha; Mergl M., Vohradský O. (2000): Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí, Koura publising, Mariánské Lázně.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Babůrek Jiří, 14.05.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.01.05, Gürtlerová Pavla 12.12.12, Vajskebrová Markéta 17.08.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2232 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2232.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]