Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Andělova zmola

Charakteristika

Andělova zmola

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Čechy pod Kosířem
Mapové listy: 2422, 24223
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 1 km s. od Stařechovic
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zaniklý lom 30x15x10m
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1701

Geologie

Geologická charakteristika: Rytmity břidlic a prachovců myslejovického souvrství drahanského kulmu, vrstevnatost 120/68
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: geologie
Jevy: erozní rýha
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá, droba
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1244     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Doubrava s podrostem mechů a lišejníků, výchozy hornin drahanského spodního karbonu - kulmu - rytmity myslejovického souvrství.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou střety zájmů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Dobře přístupný opuštěný lom 11.06.2008; Doporučujeme významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu. 04.11.2011;

Literatura

Mrázek, J. (2007): Přehled geologie Kosíře.-MS bakalářská práce.40s., MU Brno

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 10.06.08
Aktualizoval(a): Otava Jiří 11.06.08, Otava Jiří 12.06.08, Otava Jiří 04.11.11, Kukal Zdeněk 13.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1701 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1701.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stěna v rytmitech břidlic a prachovců myslejovického souvrství., Jan Mrázek, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]