Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Farář - Bítovany

Characteristic

Farář - Bítovany

General Characteristics

County (administration): Pardubice Region
District (town): Chrudim
Cadastre: Bítovany
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1342, 13424
Geological region: Czech Cretaceous Basin - E-Bohemian and W-Moravian Cretaceous; Chrudim Cretaceous; Králíky Furrow; Police Basin
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
ID : 114

Geology

Short characteristics of the site: Outcrop in a stream bank. Exposure of weathered granite of the Žumberk type overlain by the basal Cretaceous conglomerate. The depression on the granite surface is filled with micaceous claystone of the Peruc Beds (Cenomanian). Remains of fossil flora. Paleontologically and stratigraphically important locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Magmatites in Bohemicum, Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, variské (hercynské) stáří vyvřelin
Subject: geomorphology, sedimentology, paleontology, petrology, botany
Geological phenomenon: outcrop, flood plaine, transgression, fossils-flora
Genesis: weathering , magmatic, sedimentary
Rock: sandstone, conglomerate, granite, claystone

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (geology is important aspect of Biological declared Locality )
Part of the Geopark: Železné hory
Conflicts of interests: others human activity, without conflicts

References

Frič, A. (1870): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. II.: Paleontologické bádání v jednotlivých vrstevních pásmech českého křídového útvaru. Perucké vrstvy. Korycanské vrstvy. - Archiv pro přírodovědné prozkoumání Čech. I. díl. Praha. Soukup, J. - Dvořák, J. (1962): Bítovany. - Sjezdový průvodce k 13. sjezdu ČSMG, 82-83. Praha. ;Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.82 Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Čech Stanislav, 31.10.94
Updated by: Jirková Pavlína 25.02.09, Vodrážka Radek 15.10.09

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 114 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/114.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Křídové pískovce a slepence perucko-korycanského souvrství cenomanu spočívají na kaolinicky zvětralé žule železnohorského plutonu (žumberská žula)., Jan Vítek, 2015
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]