Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Chrtníky

Characteristic

Chrtníky

General Characteristics

County (administration): Pardubice Region
District (town): Pardubice
Cadastre: Chrtníky
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1341, 13412
Geological region: Czech Cretaceous Basin - E-Bohemian and W-Moravian Cretaceous; Chrudim Cretaceous; Králíky Furrow; Police Basin
Accessibility: - special entry permit necessary (military area, quarry, private land)
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 111

Geology

Short characteristics of the site: Active quarry exposing Paleozoic diabases and overlying Cretaceous conglomerates. So called surf facies is represeted by channel deep incesed into underlyig metadolerite and filled by coarse calcareous conglomerates and marlstones. Conglomerates yield rich shallow and warm-water macrofana of the Cenomanian-Turonian age.Sedimentologically important locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Chrudim Early Palaeozoic, Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída, paleozoikum
Subject: paleontology, sedimentology, geology, petrology
Geological phenomenon: fossils fauna, characteristic rock, transgression
Genesis: sedimentary, volcanic
Rock: dolerite (diabas), limestone, conglomerate

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Part of the Geopark: Železné hory
Conflicts of interests: open cast mining

References

Nekvasilová, O. (1973): The brachiopod genus Bohemirhynchia gen.n. and Cyclothyris Mc Coy (Rhynchonellidae) from the Upper Cretaceous of Bohemia. - Sbor. geol. Věd, Paleont., 15, 75-117. Praha. Nekvasilová, O. (1986): Thecideidina z vybraných lokalit cenomanu a spodního turonu české křídové pánve. - MS AV ČR Praha. Záruba, B. (1965): Nový výskyt druhu Exogyra reticulata Reuss v mořském cenomanu svrchní křídy. - Čas. Nár. Muz.,134, 151-152. Praha. Zázvorka, V. (1946): Transgrese svrchní křídy v severozápadní části Železných hor. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. math.-přírodověd., 1944, 1-26. Praha. Ziegler, V. (1984): Family Serpulidae (Polychaeta, Sedentaria) from the Bohemian Cretaceous Basin. - Sbor. Nár. Muz., 39 B, 4, 213-252. Praha. Žítt, J. - Nekvasilová, O. (1991): Epibionti přicementovaní k diabásovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí. - Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 156, 1/4, 1987, 17-35. Praha.; Čech, S. ed. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. list 13-412 Přelouč. – MS Archiv Čes. geol. služ. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Čech Stanislav, 31.10.94
Updated by: Čech Stanislav 17.10.13, Čech Stanislav 13.03.21

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 111 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/111.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Celkový pohled na lom Chrtníky, který sleduje žílu metadoleritu (tmavší pruh) probíhající v.-z. směrem. Na okraji s. stěny (vlevo) jsou odkryty žlutavé bazální ordovické křemenné pískovce lipoltického souvrství pokryté kvartérními svahovinami a sprašemi. Foto D. Smutek, Daniel Smutek, 2021
Křídová „kapsa“ (průběh vyznačuje žlutá čára),  zahloubená do metadoleritu, vyplněná bazálními křídovými konglomeráty. Ve východní části lomu Chrtníky.V nejvyšší etáži jsou odkryty turonské slínovce a sprašový pokryv. Foto D. Smutek, Daniel Smutek, 2021
Činný lom zahloubený v intruzívním tělěse z doleritického diabasu., Jan Vítek, 2015
Blok odebraný v lomu Chrtníky a umístěný v parku v obci Chrtníky je součástí příbojových křídových sedimentů které vyplňují deprese v diabásovém lomu. Mezerní hmotu mezi valouny diabasu tvoří organodetritické vápence s hojnou fosilní faunou., Pavla Gürtlerová, 2012
Blok odebraný v lomu Chrtníky a umístěný v parku v obci Chrtníky je součástí příbojových křídových sedimentů které vyplňují deprese v diabásovém lomu. Mezerní hmotu mezi valouny diabasu tvoří organodetritické vápence s hojnou fosilní faunou., Pavla Gürtlerová, 2012
Jehlice ježovky Tylocidaris sorigneti (Desor) z turonského vápnitého konglomerátu z lokality Chrtníky. Foto D. Smutek, Daniel Smutek, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]