Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Dolní Šárka

Lokalizace

Dolní Šárka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Dejvice
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Na levém břehu Šáreckého potoka, 1.5 km JZ. od soutoku Šáreckého potoka s Vltavou.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatý hřbet a ostroh.
ID : 935

Geologie

Geologická charakteristika: JZ. část lokality, areál Duchoňská, představuje skalnatý hřbet tvořený drobami a břidlicemi barrandienského proterozoika (kralupsko-zbraslavská skupina) podobně jako skalnatý ostroh nad koupalištěm v Dolní Šárce. Proterozoikem pronikají ojedinělé paleozoické žíly porfyritů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: botanika, geologie, petrologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, skalní ostroh
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická
Hornina: droba, břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 755     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ochrana přírodního ekosystému na proterozoickém podkladu. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.10.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 935 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/935.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiřina Dašková, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]