Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Brožova skála

Lokalizace

Brožova skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Sklené u Žďáru nad Sázavou
Mapové listy: 2411, 24111
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: JZ okraj vrchu Brožova skála (765 m), 2 km SZ od Tří studní, 1,5 km sv. od obce Sklené při turistické cestě na zalesném vrchu
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mrazový srub v migmatitech
ID : 791

Geologie

Geologická charakteristika: Mrazový srub 100 x 30 m v leukokratních dvojslídných migmatitech s mírně zvlněnou foliací.(Melichar Rostislav, 29.11.1993). Mrazový srub je rozčleněný do tří stejně vysokých, ve svahu o délce 200m vypreparovaných skalních bloků s výškou 20m. Na úpatí je suťová halda a 30 m široká kryoplanační terasa přecházející v 50m dlouhý balvanový proud. (Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. 2002).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: mrazový srub, kamenné moře, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 818     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, periglaciální jevy. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 10.3. 1983.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 403, Praha.; Melichar, R.(2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000. List 24-111 Sněžné. MS-ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 26.08.12, Rambousek Petr 24.10.12, Kukal Zdeněk 23.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 791 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/791.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]