Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Moravský Karlov

Lokalizace

Moravský Karlov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Červená Voda
Mapové listy: 1441, 14411
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Pískovna v blízkosti silnice, 800 m JJV od k.735 (Křížová hora)
Charakteristika objektu: Pískovna s tektonickým stykem křídy kladského prolomu a ortorul. Délka 80 m, šířka 30 m.
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 619

Geologie

Geologická charakteristika: V pískovně podkovovitého tvaru o výšce stěny max.5 m je zastižen tektonický styk. Silně tektonizované opuky /drcení/ hraničí podél příčného zlomu /50/75 stupňů/ s ortorulami, keré jsou přesmyknuté přes křídu. Šedočervené zrnito-plástevné ortoruly /jádra orlicko-sněžnické klenby/ jsou silně drcené a zvětralé. Jejich foliace je 110/30.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída, proterozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), geologie, petrologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní a jediný odkrytý tektonický styk křídových opuk a ortorul.
Střety zájmů: těžba povrchová, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Možnost těžby, nebo závozu odpadky.

Literatura

Neuvedena.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 25.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 27.01.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 619 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/619.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]