Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Peruc

Lokalizace

Peruc

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Peruc
Mapové listy: 1212, 12122
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Výchozy v obou svazích Oldřichovy rokle, ca 200 m s. od obce
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pískovcové skalky křídových peruckých vrstev ve svazích podél silnice.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 50

Geologie

Geologická charakteristika: Podle lokality nazvány Krejčím (1869) perucké vrstvy, fytopaleontologický materiál zhodnocen Bayerem (in Frič - Bayer 1901). Název perucké vrstvy revidován a znovu doporučen Čechem et al. (1980). Jako klasickou exkursní lokalitu popisuje např. Váně (in Krutský et al. 1964), Adamovič et al. (1994).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - oharecký vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie, historie
Jevy: skalní defilé, stratotyp, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasická lokalita sladkovodních usazenin na bázi sedimentární výplně české křídové pánve, zpracovávaná již od minulého století. Tyto horniny označeny jako perucké vrstvy (původně Perutzer Schichten). Významná exkurzní lokalita. Na dohled významný strom, jeden z nejvýznamnějších v republice. Stáří Oldřichova dubu je odhadováno na 1000 let.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bezprostředně ohrožena lokalita není, část výchozů zarůstá vegetací. Do ochrany možno zahrnout i několik set let starý tzv. Oldřichův dub.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Adamovič, J. et al. (1994): Excursion guide. Twelfth international symposium on ostracoda. - Prague. Čech, S. et al. (1980): Revision of the upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55, 5, 277-296. Praha. Krutský, N. et al. (1964): Sborník k XV. sjezdu Čs. společnosti pro mineralogii a geologii s exkursním průvodcem. - Teplice. Frič, A. - Bayer, E. (1901): Studien im Gebite der bohmischen Kreideformation. Paleontologische Untersuchungen der einzelen Schichten. Perucer Schichten. - Arch. naturwiss. Landesdurchforsch. Bohm., XI, 2. Prag.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 31.08.09, Zelenka Přemysl 21.09.09, Zelenka Přemysl 02.09.14, Zelenka Přemysl 02.09.14, Zelenka Přemysl 02.09.14, Vajskebrová Markéta 01.09.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 50 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/50.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Klasická lokalita sladkovodních usazenin na bázi sedimentární výplně české křídové pánve., Markéta Vajskebrová, 2021
Klasická lokalita sladkovodních usazenin na bázi sedimentární výplně české křídové pánve., Markéta Vajskebrová, 2021
Výchozy peruckých vrstev (svrchní křída) u  Oldřichova dubu., Přemysl Zelenka, 2010
Výchozy peruckých vrstev (svrchní křída)., Přemysl Zelenka, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]