Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Podhradí

Lokalizace

Podhradí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Opava
Katastrální území: Radkov u Vítkova
Mapové listy: 1534, 15341
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 2,5 km jižně od Radkova a cca 500 m sv. od Podhradí a asi 300 m jv. od zříceniny Vikštejna, v prudkém ohybu lokální asfaltky
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy hradecko-kyjovického souvrství
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3801

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní stěna je tvořena ve spodní části drobami. Na ně nasedají petromiktní drobnozrnné slepence spodní části hradecko-kyjovického souvrství.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm
Stratigrafie: paleozoikum, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: geologie, sedimentologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: droba, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: velmi dobře čitelný kontakt drob a petromiktních slepenců
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: zachovalá stěna nad lesní asfaltkou 29.04.2015;

Literatura

Bábek, O. – Kalvoda, J. – Otava, J. – Šimíček, D. (2014): Carboniferous Turbidite Systems of the Variscan Foreland: The Moravo-Silesian Culm Basin. Central European Meeting of Sedimentary Geology. 34 s. – Univerzita Palackého Olomouc.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 10.10.14
Aktualizoval(a): Otava Jiří 29.04.15, Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3801 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3801.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]