Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kružberk - cvičné skály

Lokalizace

Kružberk - cvičné skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Opava
Katastrální území: Kružberk
Mapové listy: 1534, 15341
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 400 m vsv. od Kružberské přehrady, nad turistickou cestou a řekou
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: cvičné horolezecké skály s krátkou štolou, zvrásněné droby a prachovce moravického souvrství
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3799

Geologie

Geologická charakteristika: Brumovické vrstvy moravického souvrství jsou zastoupeny strmě až subvertikálně zvrásněnými lavicovitými drobami střídajícími se s konvolutně a paralelně laminovanými prachovci. Hojné jsou mechanoglyfy a čeřiny, v okolí se vyskytují skluzové slepence.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm
Stratigrafie: paleozoikum, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina, čeřiny, mechanoglyfy, litologické rozhraní, selektivní eroze, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: droba, břidlice jílovitá, prachovec (siltovec), slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní skalní stěna, tektonické a sedimentární jevy, litotypy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Sportovní lezení na skále lokality není destrukčním činitelem
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Atraktivní turisticko-sportovní lokalita na značené cestě 29.04.2015;

Literatura

Bábek, O. – Kalvoda, J. – Otava, J. – Šimíček, D. (2014): Carboniferous Turbidite Systems of the Variscan Foreland: The Moravo-Silesian Culm Basin. Central European Meeting of Sedimentary Geology. 34 s. – Univerzita Palackého Olomouc.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 10.10.14
Aktualizoval(a): Otava Jiří 29.04.15, Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3799 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3799.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]