Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Semtěš - Vlčí skála

Lokalizace

Semtěš - Vlčí skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Litošice
Mapové listy: 1341, 13412
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: lesní porost mezi obcemi Semtěš – Brambory – Litošice, cca 1 200 m od východního okraje Brambor, cca 1 00 m jižně od silnice Litošice – Svobodná Ves
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchoz
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3607

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v jihovýchodním výběžku chvaletického masivu, který je zde zastoupen dvojslídným jemnozrnným granitem proterozoického stáří. Skalní výchoz je součástí asi 100 m dlouhého hřbetu, převyšujícího okolí asi o 10 metrů. Morfologicky výrazný hřbítek tvoří usměrněná až zbřidličnatělá žula s úklonem strukturních ploch k SSV. Ústřední, asi 30 m dlouhou a 4-8 širokou a 4-7 m vysokou část hřbetu tvoří vlastní skalní výchoz, rozčleněný zejména ve východní části do lavicovitých bloků. Ty jsou až 4 m velké, skloněné k SSV a někde už odloučené od skalního podkladu. Výchoz byl výrazně modelován mrazovým zvětráváním. Součástí vrcholové partie skalního útvaru je uměle upravený nízký kamenný stůl se sedátky, opředený pověstí o Žižkově stolu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - chvaletický masiv
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie
Jevy: skála, skalní převis , skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: lesnictví, turistika
Popis střetů zájmů: Pozemek náleží soukromým vlastníkům a slouží jako les, skály slouží jako lezecký terén.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 02.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3607 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3607.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]