Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kněžnice

Lokalizace

Kněžnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Babice nad Svitavou
Mapové listy: 2441, 24413
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Jz. svah údolí řeky Svitavy v Řícmanicko-kanickém prolomu , asi 1 km na S od obce Bílovice nad Svitavou
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy amfibol-biotitického granodioritu brněnského masívu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2989

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podloží tvoří kambrický amfibol-biotitický granodiorit typ Blansko brněnského masivu. Svah průlomového údolí je zvlněný svahovými úpady s ojedinělými skalními výchozy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - brněnský masiv
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, botanika, zoologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 593     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ochrana lokality vyhlášena na základě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na přirozeném smíšeném porostu na skalnatých stráních. Z geologického hlediska význam pouze pro mapování oblasti.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Geologie a geomorfologie má význam ale jen jako exkurzní lokalita 9.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.313 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 12.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.11.12, Buriánek David 09.11.12, Buriánek David 09.11.12, Buriánek David 09.11.12, Buriánek David 09.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2989 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2989.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]