Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Cikánka I

Lokalizace

Cikánka I

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Radotín
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Vrcholová plošina s přilehlou roklí 2 km na jv. od Zadní Kopaniny, nad severním okrajem dobývacího prostoru Slivenec.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrcholová plošina, skalnaté svahy rokle.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2896

Geologie

Geologická charakteristika: Protáhlý hřbet je tvořen řeporyjskými vápenci, které patří do pražského souvrství (spodní devon). Řeporyjské vápence jsou červené až hnědočervené mikritové vápence.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, paleontologie, botanika, stratigrafie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 1121     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozlehlý porost kavylové stepi, jaký v Praze nemá obdoby, s bohatou xerotermí květenou vázanou na vápencové podloží.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str 100, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 29.10.08
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2896 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2896.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Protáhlý hřbet vrcholové plošiny tvořené řeporyjskými vápenci, součást spodnědevonského pražského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Protáhlý hřbet vrcholové plošiny tvořené řeporyjskými vápenci, součást spodnědevonského pražského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Protáhlý hřbet vrcholové plošiny tvořené řeporyjskými vápenci, součást spodnědevonského pražského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]