Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Havránka

Lokalizace

Havránka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Troja
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Pražská botanická zahrada v Troji - údolí pramene Haltýř
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy
ID : 2743

Geologie

Geologická charakteristika: Jednotvárný sled drob a břidlic s menším tělesem silicitu (buližníku) kralupsko-zbraslavské skupiny (proterozoikum) je viditelný v přirozených skalních výchozech. Břidlice jsou slabě kontaktně přeměněny - kontakt. metamorfoza a anchimetamorfoza. V mělké rokli jsou závěje spraší a vátých písků.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: litologie, kvartérní geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kontaktní metamorfóza), sedimentární
Hornina: droba, břidlice, silicit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 759     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnaté výchozy se společenstvy vřesovišť, teplomilných rostlin a hlohů
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.111 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 30.03.09
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2743 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2743.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]