Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Přibyslav - zámecká skála

Lokalizace

Přibyslav - zámecká skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Havlíčkův Brod
Katastrální území: Přibyslav
Mapové listy: 2322, 23223
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: 325 m jv. od kostela v Přibyslavi
Přístup k lokalitě: - autobusem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) - geol.exkurze
Charakteristika objektu: Na pravém nárazovém břehu Sázavy pod kostelem a zámkem v Přibyslavi je zachován strmý skalní svah vysoký přes 20 m a dlouhý 200 m, který reprezentuje řez horninami v pásmu přibyslavské střižné mylonitové zóny.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2645

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní svah reprezentuje řez horninami v pásmu přibyslavské střižné mylonitové zóny, která má směr S-J až SSZ-JJV se strmým úklonem k V. Velkou část profilu (ca 120 m) představují šedočerné jemně zrnité mylonity a ultramylonity s viditelnými porfyroklasty živců velikosti 1-4 mm a jemnými pásky křemenoživcové hmoty s mocností do 1 mm v jemně zrnité až afanitické základní hmotě. Směrem k Z i V od polohy mylonitů jsou pak vidět středně zrnité biotitické a sillimanit-biotitické pararuly s polohami mylonitů dm rozměrů. Zřetelně je patrná strmá střižná foliace upadající pod strmými úhly k V. Foliace nese lineace protažení křemen.živcových a slídových agregátů, které upadají pod mírnými až středními úhly k JV a ž JJV.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: mylonit, pararula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mylonity a ultramylonity přibyslavské mylonitové zóny v Přibyslavi
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Štěpánek P. et al. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 23-223 Přibyslav, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 18.01.07
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 05.09.07, Štěpánek Petr 05.09.07, Gürtlerová Pavla 12.12.12, Kukal Zdeněk 09.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2645 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2645.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]